Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
633/2019
18.12.2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
15.02.2020

k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020

predložiť na rokovanie vlády Informáciu o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2019
História:
27.07.2020 13:20
27.07.2020 13:20