Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1120/2004
24.11.2004
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
Zrušená

k návrhu mechanizmu pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom Európskej komisie v podmienkach SR

umožniť zástupcom Národnej rady SR účasť na zasadnutiach rezortných koordinačných skupín
História:
25.09.2020 13:42