Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
327/2003
30.04.2003
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.6.
Netermínovaná
Splnená

k návrhu na zvýšenie ohodnotenia zamestnancov zodpovedných za čerpanie fondov EÚ

použiť vyčlenené prostriedky výhradne na účel zvýšenia ohodnotenia zamestnancov zodpovedných za čerpanie fondov EÚ a podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov,
História:
25.09.2020 13:42