Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
802/2020
16.12.2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
A.1.
Termínovaná
V plnení
31.03.2021

k Návrhu zámeru na stabilizáciu koncových cien elektriny

predložiť na rokovanie vlády návrh právnej úpravy za účelom zníženia ročného objemu finančných nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory doplatkom podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
História:
07.01.2021 14:17