Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
30/2021
17.01.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
C.4.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

predložiť na rokovanie vlády návrh manuálu pre zamestnávateľov na vykonanie testovania svojich zamestnancov
História:
24.02.2021 16:41