Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
30/2021
17.01.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
C.3.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

pokračovať v nákupe antigénových testov podľa uznesenia vlády SR č. 726 z 19. novembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 761 zo 4. decembra 2020
História:
19.02.2021 10:40