Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
38/2021
20.01.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.2.
Termínovaná
V plnení
20.02.2021

k návrhu realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“

vydať rozhodnutie, ktorým dôjde ku kapitálovému vkladu do spoločnosti MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 821 09, IČO 36 724 530 vo výške 9,843 mil. eur
História:
16.02.2021 11:05