Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
71/2021
02.02.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021

zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021 podľa termínov uvedených v materiáli
História:
24.02.2021 04:04