Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
123/2021
28.02.2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
C.9.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav a prijaté obmedzenia v čo najkratšom čase
História:
03.03.2021 13:06