Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
114/2021
24.02.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
30.09.2021

k návrhu zámeru zabezpečenia prezentácie unikátnych vodíkových technológií vyvíjaných v Slovenskej republike na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

zabezpečiť v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Centrom vedecko-technických informácií SR nákup exponátov vodíkového osobného auta a vodíkového autobusu využívajúcich unikátne technológie metalhydridových zásobníkov vyvíjaných Technickou univerzitou v Košiciach a prezentáciu unikátnych vodíkových technológií vyvíjaných v Slovenskej republike na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020
História:
10.03.2021 11:12