Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
124/2021
03.03.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k Národnému plánu vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie 2021

poskytovať ministrovi obrany súčinnosť pri prijímaní opatrení s cieľom plniť záväzky vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie, a to v súlade so schváleným Národným plánom vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie
História:
15.03.2021 12:04