Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
195/2021
14.04.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.6.
Netermínovaná
V plnení

k Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021-2027)

zabezpečiť spoluprácu pri plnení Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 - 2027)
História:
23.04.2021 20:15