Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
229/2021
28.04.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
C.8.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav a prijaté obmedzenia v čo najkratšom čase
História:
04.05.2021 11:14