Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
278/2021
26.05.2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
C.1.
Termínovaná
V plnení
30.08.2022

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zosúladiť vykonávacie právne predpisy so schváleným znením zákona
História:
31.05.2021 15:01