Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
301/2021
06.02.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
06.07.2021

k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva hospodárstva SR

požiadať Ministerstvo financií SR o vykonanie rozpočtového opatrenia v súlade so schválenou zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov v zmysle bodu A.1 tohto uznesenia
História:
09.06.2021 11:58