Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
256/2014
28.05.2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k Politike, zásadám a stratégii ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti

plniť úlohy z časti 6 tohto materiálu
História:
10.06.2021 14:18