Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
401/2021
07.07.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Termínovaná
V plnení
15.08.2021

k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

oznámiť sekcii vládnej legislatívy Úradu vlády SR, ktoré návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov zabezpečia prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie uvedeným v prílohe I a II predloženého materiálu
História:
27.07.2021 11:16