Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
401/2021
07.07.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

prijať opatrenia na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie podľa gescie určenej v prílohe I a II predloženého materiálu,
História:
27.07.2021 11:16