Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
404/2021
07.07.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
C.2.
Termínovaná
V plnení
30.07.2021

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2020

zabezpečiť presun prostriedkov uvedených v bode C.1 tohto uznesenia dotknutým subjektom do 10 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov
História:
15.07.2021 10:10