Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
416/2021
14.07.2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025
História:
19.07.2021 13:36