Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
429/2021
21.07.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.8.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Núdzového plánu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zabezpečiť metodickú prípravu Slovenskej obchodnej inšpekcie v oblasti implementácie a kontroly opatrení podľa § 14 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
História:
04.08.2021 14:47