Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
429/2021
21.07.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Núdzového plánu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytnúť Správe štátnych hmotných rezerv SR zoznam podnikateľských subjektov v zmysle článku I bodu 2 Núdzového plánu s predmetom činnosti v pôsobnosti príslušného ministerstva alebo organizácií vo svojej zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti, ktoré majú k dispozícii skladovacie, prepravné alebo distribučné kapacity potenciálne využiteľné na skladovanie, prepravu a distribúciu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, uvoľňovaných pri riešení stavu ropnej núdze a podľa potreby aktualizovať tento zoznam a prehľad uvedených kapacít jednotlivých subjektov, prípadne poskytnúť informáciu, že takéto subjekty sa v pôsobnosti ministerstva nenachádzajú; uvedené kapacity nemusia spĺňať konkrétne technické podmienky a ich prípadná úloha pri uvoľňovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov bude bližšie určená príslušným rozhodnutím podľa § 14 ods. 9 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
História:
04.08.2021 14:47