Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
439/2021
08.10.2021
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca na Slovensku

predložiť žiadosť o rozpočtové opatrenie a zabezpečiť hospodárne, účelné a efektívne použitie finančných prostriedkov vynaložených na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca na Slovensku.
História:
31.08.2021 16:03