Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
461/2021
25.08.2021
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.3.
Termínovaná
V plnení
30.06.2026

k Správe o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a Akčnému plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025

vypracovať a predložiť na rokovanie vlády správu o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025 s návrhom na aktualizáciu úloh
História:
31.08.2021 11:38