Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
461/2021
25.08.2021
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.2.
Termínovaná
V plnení
31.03.2026

k Správe o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a Akčnému plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025

predložiť informáciu o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025 vedúcemu Úradu vlády SR
História:
31.08.2021 11:38