Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
476/2021
31.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k Akčnému plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

v spolupráci s podpredsedom vlády, podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, podpredsedom vlády a ministrom financií, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom zdravotníctva, ministerkou spravodlivosti a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečiť plnenie úloh akčného plánu
História:
09.09.2021 10:58