Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
487/2021
09.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
31.12.2021

k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v roku 2019

zabezpečiť použitie finančných prostriedkov v súlade so schválenou zmenou účelu použitia kapitálového transferu v zmysle bodu A.1 tohto uznesenia do 31. decembra 2021.
História:
16.09.2021 12:59