Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
489/2021
09.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
D.2.
Termínovaná
V plnení
30.06.2024

k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky

zabezpečiť postupný prechod administratívnych kapacít z programového obdobia 2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027 v závislosti od schválených implementačných štruktúr na programové obdobie 2021 – 2027
História:
04.10.2021 10:59