Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
496/2021
09.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.5.
Termínovaná
V plnení
02.01.2023

k Migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

predkladať ministrovi vnútra odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z migračnej politiky za príslušné kalendárne roky ako podklad na vypracovanie súhrnnej správy o ich plnení
História:
04.10.2021 11:04