Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
496/2021
09.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k Migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

zohľadniť priority, ciele a zásady migračnej politiky pri tvorbe a aktualizácií strategických dokumentov Slovenskej republiky
História:
04.10.2021 10:44