Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
559/2021
29.09.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Termínovaná
V plnení
15.10.2021

k Informácii o postupe riešenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a. s. Strážske a návrh riešenia mimoriadnej situácie

spoločne zabezpečiť prípravu návrhu zmluvy o výpožičke pozemku, ktorý bude kontajnerovým stojiskom, pričom vypožičiavateľom budú popri spoločnosti Chemko, a. s. Strážske aj Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo životného prostredia SR a zabezpečiť zaslanie tohto návrhu ďalším zmluvným stranám
História:
18.10.2021 11:05