Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
559/2021
29.09.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k Informácii o postupe riešenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a. s. Strážske a návrh riešenia mimoriadnej situácie

riešiť vyhlásenú mimoriadnu situáciu v lokalite Chemko, a. s. Strážske, v súlade s postupom navrhnutým v tomto materiáli
História:
07.10.2021 11:39