Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
568/2021
10.07.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k Postupu krokov na akceleráciu riešenia stavu vendor lock-in informačných systémov verejnej správy

poskytnúť plnú súčinnosť podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pri plnení úlohy v bode B.3 tohto uznesenia
História:
12.10.2021 08:05