Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
568/2021
10.07.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
22.10.2021

k Postupu krokov na akceleráciu riešenia stavu vendor lock-in informačných systémov verejnej správy

poskytnúť Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR informácie o stave a dôvodoch vendor lock-in situácie v rozsahu uvedenom v Postupe krokov na riešenie stavu vendor lock-in informačných systémov verejnej správy, a to vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy, ktorých a) sú správcom alebo prevádzkovateľom, b) správcom alebo prevádzkovateľom je osoba v ich zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo c) správcom alebo prevádzkovateľom je iný orgán riadenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva činnosť v oblasti, v ktorej vykonávajú ústrednú štátnu správu, s výnimkou odpočtu informačných systémov verejnej správy týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností
História:
22.10.2021 12:56