Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
634/2021
11.03.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
31.12.2022

k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Národnej zoologickej záhrade Bojnice v roku 2018

zabezpečiť použitie finančných prostriedkov v súlade so schválenou zmenou účelu použitia kapitálového transferu v zmysle bodu A.1 tohto uznesenia
História:
08.11.2021 11:17