Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
659/2021
16.11.2021
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
31.12.2022

k Plánu prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu na roky 2022 – 2023

v spolupráci s ostatnými ministrami, ostatnými predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy, riaditeľom Slovenskej informačnej služby a vedúcimi ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou realizovať aktivity Plánu prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu na roky 2022 – 2023
História:
23.11.2021 09:33