Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
656/2021
16.11.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
C.2.
Termínovaná
V plnení
17.12.2021

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2021

zabezpečiť presun prostriedkov uvedených v bode C.1 tohto uznesenia dotknutým subjektom do 10 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov
História:
24.11.2021 10:58