Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
657/2021
16.11.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030

predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 s návrhom na aktualizáciu
História:
24.11.2021 11:18