Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
657/2021
16.11.2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030

v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 podľa termínov uvedených v materiáli
História:
24.11.2021 11:18