Úlohy z uznesení vlády SR

Uznesenie Úloha ÚOŠS Charakter úlohy Stav úlohy Akcia
163/2015 D.4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Termínovaná Splnená
593/2016 D.4. Úrad vlády Slovenskej republiky Netermínovaná Splnená
387/2016 D.4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Netermínovaná V plnení
154/2017 D.4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Netermínovaná V plnení
528/2007 D.4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Termínovaná V plnení
575/2004 D.4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Netermínovaná V plnení
547/2020 D.40. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Termínovaná V plnení
547/2020 D.41. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Termínovaná V plnení
547/2020 D.42. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Termínovaná V plnení
547/2020 D.43. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Termínovaná V plnení
Stránka: 552 z 558 / Záznamy: 5511 - 5520 z 5571