Úlohy z uznesení vlády SR

Uznesenie Úloha ÚOŠS Charakter úlohy Stav úlohy Akcia
1/2012 C.1. Úrad vlády Slovenskej republiky Termínovaná Zrušená
1/2012 C.2. Úrad vlády Slovenskej republiky Netermínovaná Zrušená
1/2012 C.3. Úrad vlády Slovenskej republiky Netermínovaná Zrušená
1/2012 C.4. Úrad vlády Slovenskej republiky Netermínovaná Zrušená
1/2012 C.6. Úrad vlády Slovenskej republiky Termínovaná Zrušená
1/2012 C.5. Úrad vlády Slovenskej republiky Termínovaná Zrušená
1/2014 D.3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Netermínovaná Splnená
1/2021 C.4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Netermínovaná V plnení
1/2021 C.4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Netermínovaná V plnení
1/2021 C.4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Netermínovaná V plnení
Stránka: 1 z 580 / Záznamy: 1 - 10 z 5800