Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
HSR-58/2014
20.06.2014
minister spravodlivosti SR
ministerstvo spravodlivosti SR
7750
Riadny
Zaradený
21

História::
20.06.2014 00:00
20.06.2014 00:00