Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
HSR-62/2014
07.08.2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7750
Riadny
Zaradený
3

História::
07.08.2014 00:00
07.08.2014 00:00