Detail materiálu

Základné údaje
Návrh vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
HSR-82/2014
07.08.2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7750
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
23

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Obal 24.05.2016 doc 34,50 kB Stiahnutie súboru
doc Predkladacia správa 24.05.2016 doc 28,00 kB Stiahnutie súboru
doc Všeobecná časť 24.05.2016 doc 26,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 59,50 kB Stiahnutie súboru
doc Osobitná časť 24.05.2016 doc 24,00 kB Stiahnutie súboru
doc Doložka vplyvov 24.05.2016 doc 47,00 kB Stiahnutie súboru
doc Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 doc 39,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 doc 209,00 kB Stiahnutie súboru
doc Závery 24.05.2016 doc 27,00 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
pdf 145840_subor 24.05.2016 205,96 kB Stiahnutie súboru
doc 145856_subor 24.05.2016 45,50 kB Stiahnutie súboru
doc 145878_subor 24.05.2016 46,50 kB Stiahnutie súboru
doc 145962_subor 24.05.2016 187,50 kB Stiahnutie súboru

História::
07.08.2014 00:00
07.08.2014 00:00