Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-34218/2012
02.10.2012
predsedníčka úradu jadrového dozoru
Úrad jadrového dozoru SR
7745
Riadny
Zaradený
7

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 60,31 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 159,63 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 31,26 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 39,20 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 90,17 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 59,63 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 32,02 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1,19 MB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 2,15 MB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 20,07 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 518,22 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 94,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 68,44 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 54,19 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 101,37 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 245,61 kB Stiahnutie súboru

História::
02.10.2012 00:00
02.10.2012 00:00