Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-34218/2012
02.10.2012
predsedníčka úradu jadrového dozoru
Úrad jadrového dozoru SR
7745
Riadny
Zaradený
7

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 60,31 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 159,63 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 31,26 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 39,20 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 90,17 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 59,63 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 32,02 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1,19 MB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 2,15 MB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 20,07 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 518,22 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 94,00 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 68,44 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 54,19 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 101,37 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 245,61 kB

História::
02.10.2012 00:00
02.10.2012 00:00