Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov - nové znenie
HSR-115/2014
18.12.2014
minister životného prostredia SR
ministerstvo životného prostredia SR
7750
Riadny
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx Doložka vybraných vplyvov 24.05.2016 docx 26,34 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 35,86 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 185,03 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 62,73 kB Stiahnutie súboru
doc Predkladacia správa 24.05.2016 doc 38,50 kB Stiahnutie súboru
doc Tabuľka zhody 24.05.2016 doc 243,00 kB Stiahnutie súboru
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 81,62 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 542,40 kB Stiahnutie súboru
docx Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 docx 28,90 kB Stiahnutie súboru
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 45,08 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 147407_subor 24.05.2016 62,50 kB Stiahnutie súboru
doc 147424_subor 24.05.2016 59,00 kB Stiahnutie súboru
docx 147428_subor 24.05.2016 38,23 kB Stiahnutie súboru
doc 147431_subor 24.05.2016 175,50 kB Stiahnutie súboru

História::
18.12.2014 00:00
18.12.2014 00:00