Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
HSR-11/2015
06.02.2015
podpredseda vlády a minister vnútra SR
ministerstvo vnútra SR
7750
Riadny
Zaradený
11

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 109,14 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 50,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 151,83 kB Stiahnutie súboru
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 32,67 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 74,41 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 40,18 kB Stiahnutie súboru
rtf Pripomienkové konanie 24.05.2016 rtf 714,48 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 117,51 kB Stiahnutie súboru
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 197,88 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 126,18 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 147752_subor 24.05.2016 59,00 kB Stiahnutie súboru
doc 147791_subor 24.05.2016 55,00 kB Stiahnutie súboru
doc 147802_subor 24.05.2016 177,50 kB Stiahnutie súboru
doc 147812_subor 24.05.2016 65,50 kB Stiahnutie súboru

História::
06.02.2015 00:00
06.02.2015 00:00