Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
HSR-11/2015
06.02.2015
podpredseda vlády a minister vnútra SR
ministerstvo vnútra SR
7750
Riadny
Zaradený
11

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 109,14 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 50,50 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 151,83 kB
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 32,67 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 74,41 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 40,18 kB
rtf Pripomienkové konanie 24.05.2016 rtf 714,48 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 117,51 kB
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 197,88 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 126,18 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 147752_subor 24.05.2016 59,00 kB
doc 147791_subor 24.05.2016 55,00 kB
doc 147802_subor 24.05.2016 177,50 kB
doc 147812_subor 24.05.2016 65,50 kB

História::
06.02.2015 00:00
06.02.2015 00:00