Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
HSR-14/2015
13.03.2015
minister zdravotníctva SR
ministerstvo zdravotníctva SR
7750
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 90,58 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 53,06 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 68,44 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,85 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 44,36 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 113,06 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 96,76 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 385,16 kB
rtf Závery HSR SR 24.05.2016 rtf 38,86 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 148136_subor 24.05.2016 43,50 kB
doc 148155_subor 24.05.2016 44,00 kB
doc 148170_subor 24.05.2016 67,50 kB
doc 148167_subor 24.05.2016 181,50 kB

História::
13.03.2015 00:00
13.03.2015 00:00