Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
HSR-14/2015
13.03.2015
minister zdravotníctva SR
ministerstvo zdravotníctva SR
7750
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 90,58 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 53,06 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 68,44 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,85 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 44,36 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 113,06 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 96,76 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 385,16 kB Stiahnutie súboru
rtf Závery HSR SR 24.05.2016 rtf 38,86 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 148136_subor 24.05.2016 43,50 kB Stiahnutie súboru
doc 148155_subor 24.05.2016 44,00 kB Stiahnutie súboru
doc 148170_subor 24.05.2016 67,50 kB Stiahnutie súboru
doc 148167_subor 24.05.2016 181,50 kB Stiahnutie súboru

História::
13.03.2015 00:00
13.03.2015 00:00