Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
HSR-13/2015
13.03.2015
minister zdravotníctva SR
ministerstvo zdravotníctva SR
7750
Riadny
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 54,82 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 71,46 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 72,37 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,71 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 40,25 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 144,19 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 477,76 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 313,94 kB
rtf Závery HSR SR 24.05.2016 rtf 38,82 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 148137_subor 24.05.2016 61,00 kB
doc 148184_subor 24.05.2016 176,50 kB
doc 148156_subor 24.05.2016 51,00 kB
doc 148166_subor 24.05.2016 61,00 kB

História::
13.03.2015 00:00
13.03.2015 00:00