Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
HSR-29/2015
02.04.2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7750
Riadny
Zaradený
7

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 285,45 kB
pdf Vlastný materiál 24.05.2016 pdf 112,93 kB
docx Tabuľka zhody 24.05.2016 docx 135,50 kB
pdf Tabuľka zhody 24.05.2016 pdf 248,24 kB
docx Tabuľka zhody 24.05.2016 docx 150,56 kB
pdf Tabuľka zhody 24.05.2016 pdf 291,69 kB
docx Tabuľka zhody 24.05.2016 docx 42,25 kB
pdf Tabuľka zhody 24.05.2016 pdf 91,84 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 108,56 kB
pdf Doložka vplyvov 24.05.2016 pdf 86,24 kB
docx AZSS záznam RK 24.05.2016 docx 23,13 kB
rtf GP SR záznam RK 24.05.2016 rtf 142,91 kB
docx KOZ SR záznam RK 24.05.2016 docx 27,35 kB
docx Mesto Žilina záznam RK 24.05.2016 docx 24,13 kB
docx Nové školstvo hromadná 24.05.2016 docx 25,22 kB
docx OZPSaV záznam RK 24.05.2016 docx 24,14 kB
docx Slovenská komora učiteľov hromadná 24.05.2016 docx 28,07 kB
docx SOPK záznam RK 24.05.2016 docx 26,34 kB
docx ŠŠI záznam RK 24.05.2016 docx 25,51 kB
docx UOOU záznam RK 24.05.2016 docx 23,92 kB
docx UV SR záznam RK 24.05.2016 docx 23,84 kB
docx ZMOS záznam RK 24.05.2016 docx 22,68 kB
docx ŽSK záznam RK 24.05.2016 docx 28,91 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,11 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 54,50 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 51,25 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 156,31 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 57,76 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 2,27 MB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,01 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 52,30 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 62,75 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 148485_subor 24.05.2016 170,00 kB
doc 148494_subor 24.05.2016 181,00 kB
doc 148500_subor 24.05.2016 58,50 kB
doc 148501_subor 24.05.2016 70,50 kB

História::
02.04.2015 00:00
02.04.2015 00:00